Alles over de SUVIS regeling

Wat is de SUVIS regeling?

De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) regeling is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Deze uitkering kan worden aangevraagd voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De subsidie bedraagt 30% van de verbouwingskosten, met een maximum gebaseerd op het aantal leerlingen.

Naast de verbetering van de luchtverversing moeten er in het kader van de SUVUS regeling ook CO2 worden gemeten, energie worden geregistreerd en een bewakingssysteem worden aangebracht. Kosten voor energiebesparende maatregelen kunnen ook in aanmerking komen voor de regeling.

Wie kan er gebruik maken van de SUVIS regeling?

De regeling is in het leven geroepen voor bestaande schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs. Gemeenten vragen de regeling in samenwerkingen met schoolbesturen aan. De subsidie kan worden opgevraagd voor scholen die gaan verbouwen met als doel het binnenklimaat te verbeteren (bron: rvo.nl)

Daarnaast is een voorwaarde dat het schoolgebouw door het rijk wordt bekostigt. Er zijn enkele scholen die niet voor de regeling in aanmerking komen. Dat zijn onder andere verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra.

De financiering vanuit de SUVIS kan alleen worden gebruikt voor het deel van het gebouw waar de school zit. En dus niet voor de sporthal of kinderopvang ergens anders in het gebouw. Is een deel van het gebouw nieuwbouw? Dan kunt u de uitkering ook niet gebruiken voor dat nieuwe deel.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de SUVIS regeling?

De SUVIS regeling is sinds 1 oktober 2021 opnieuw geopend. Tot 31 januari kunnen schoolgebouwen in samenwerken met de gemeente de regeling aanvragen.

Scholen moeten de verbouwing starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022. Deze vebouwing moet uiterlijk 31-08-2024 afgerond zijn. Meer informatie op rvo.nl.

De verbeterde luchtkwaliteit moet worden gemonitord en geregistreerd worden per ruimte. Dit kan worden gemeten in PPM CO2-concentratie per ruimte. Met CO2 meters (kooldioxidemeters) kunt u deze resultaten nauwkeurig meten en registeren. Een CO2 meter is dus een hulpmiddel voor het aanvragen van de regeling.

Bij verbetering in het schoolgebouw moet er aan de volgende eisen worden voldaan om voor de SUVIS in aanmerking te komen:

 • Scholen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 (of een bouwvergunning voor deze datum) mogen een maximale CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm waarborgen.
 • Scholen die zijn gebouwd of een omgevingsvergunning op of na 1 april 2012 hebben aangevraagd mogen een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm hebben.

De juiste kooldioxidemeters voor schoolgebouwen

Bekijk CO2 meters

Wanneer komt een school niet in aanmerking voor de SUVIS regeling?

 • Alleen schoolgebouwen die momenteel niet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit komen in aanmerking voor de regeling.
 • Als de school een verticale scholengemeenschap of een agrarische opleidingscentra is.
 • Wanneer de gemeente niet kan aantonen dat de ventilatie in een schoolgebouw verbeterd moet worden.
 • Wanneer er geen CO2-meting en een energieregistratie- en bewakingssysteem in het schoolgebouw is aangebracht
 • Als de verbouwingen niet voor de deadline van 31 augustus 2024 zijn afgerond.

Hoe doe ik een aanvraag voor de SUVIS regeling?

Niet de schoolbesturen zelf, maar gemeenten vragen deze specifieke uitkering aan. Vanaf 1 oktober 2021 is het voor gemeentes weer mogelijk om nieuwe SUVIS aanvragen in te dienen. De gemeente vraagt de eenmalige uitkering aan per project. Er zit geen maximum verbonden aan de aanvraag. De subsidie bedraagt 30% van de kosten, met een maximum gebaseerd op het aantal leerlingen. Gemeente en schoolbestuur maken afspraken over de verdeling van de overige 70%.

De gemeente werkt samen met het schoolbestuur om de subsidie aan te vragen. Er zijn vanuit het schoolbestuur verschillende gegevens waaronder een overzicht van de maatregelen en de CO2 metingen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Het is dus van belang om voorafgaand aan de aanvraag al de nodige resultaten in kaart te brengen. Kijk op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis voor een concept aanvraagformulier.

Waarom zijn CO2 meters nodig bij een SUVIS aanvraag?

Voorafgaand aan de SUVIS aanvraag dient u aantonen dat de luchtventilatie in het schoolgebouw niet voldoet.
Op basis van de CO2 metingen kan er een goede inschatting gemaakt worden van welke maatregelen er nodig zijn om de luchtventilatie te verbeteren in uw gebouw. Na de verbetering van de luchtverversing kunt u vervolgens aantonen dat het project heeft geleid tot verlaging van de CO2 concentratie in uw gebouw.
Het is een vereiste dat u met de SUVIS regeling zorgt voor het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De kooldioxidemeters (CO2 meters) moeten bij voorkeur worden aangebracht in iedere verblijfsruimte in het schoolgebouw. De resultaten moeten minimaal een jaar beschikbaar blijven.

Voldoet uw schoolgebouw niet aan de juiste ventilatie? Stel dan een plan op ter verbetering van de luchtventilatie. Wij adviseren eerst te monitoren met CO2 meters en op basis van deze gegevens een advies op te stellen met een bureau of installateur. Wij kunnen u hierin adviseren.

Welke CO2 meters zijn geschikt voor de SUVIS regeling?

De kooldioxidemeters moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Real time monitoring van het binnenklimaat (waaronder CO2, temperatuur en luchtvochtigheid).
 • Resultaten in een rapportage met in te stellen functies per dag, week en jaar.
 • De gegevens moeten minimaal een jaar beschikbaar blijven
 • Inzicht in gebouwverbeteringen t.a.v. het binnenklimaat.

CO2monitoren.nl biedt verschillende CO2 meters (kooldioxidemeters) aan die geschikt zijn voor de eisen van het bouwbesluit. Alle producten die wij aanbieden beschikken over realtime monitoring. U heeft daardoor altijd een beeld is van de luchtkwaliteit in een school om dat moment. De gegevens blijven overzichtelijk bewaard in het gekoppelde online rapportagesysteem. Bekijk hier onze verschillende CO2 meters of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Stappenplan aanvragen SUVIS regeling

 1. Controleer of het schoolgebouw in aanmerking komt voor de SUVIS regeling
 2. Begin met het monitoren van de luchtkwaliteit met CO2 meters in het schoolgebouw
 3. Bewaar de metingsresultaten minimaal 1 jaar in (online) rapportages.
 4. Laat een onderzoek uitvoeren hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.
 5. Stel een plan op en overleg het (concept) aanvraagformulier SUVIS met uw gemeente.
 6. Vraag voor het einde van het jaar de regeling aan bij uw gemeente. Zij kunnen vóór 31 januari 2022 een aanvraag indienen bij De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Wij leveren de juiste CO2 meters inclusief rapportagesysteem

CO2monitoren.nl helpt u om te beginnen met CO2 meten. U kunt bij ons de montage en installatie meenemen in de aanvraag. U ontvangt een all-in offerte om direct te beginnen met CO2 monitoren. En dat volgens de juiste eisen van het bouwbesluit. We zetten alle kosten voor u op een rij en voeren alles zelf uit; montage, installatie en het verzorgen van een verbinding (via WiFi of KPN LoRa).

Daarnaast maakt u gebruik van een overzichtelijk rapportagesysteem waar u alle meters in één overzicht kunt inzien. We stellen dit voor u in en bieden hierin ondersteuning. De kosten voor de montage en de connectie van de CO2 meters kunt u ook meenemen in de SUVIS aanvraag.

Vraag een vrijblijvende offerte aan om te beginnen met CO2 meten.

Contact opnemen
adminSUVIS regeling