CO2 in scholen meten

CO2 in scholen

Is het bij u op school en in het klaslokaal ook vaak warm en muf en heeft u aan het einde van de dag veel minder energie dan verwacht? Dan is er mogelijk teveel CO2 in de school aanwezig.

CO2 (koolstofdioxide) is een stof die mensen uitademen. In drukke ruimtes zoals klaslokalen en gymzalen kan CO2 als een goede indicator worden gebruikt voor de luchtkwaliteit in de school. Ieder mens geeft een bepaalde hoeveelheid CO2 af. De hoeveelheid CO2 is afhankelijk van de activiteit van de persoon. Een slechte ventilatie in combinatie met volle klassen zorgt voor een te hoge CO2 concentratie in scholen. En dat leidt tot meer uitval.

Beginnen met CO2 in scholen meten

Veel scholen weten niet zo goed hoe te beginnen met CO2 in scholen meten. Het vereist onderzoek om de juiste meters te vinden die voldoen aan het bouwbesluit. Daarnaast kan het ingewikkeld zijn om de meters te installeren en te verbinden. Vaak ook nog een monteur worden ingeschakeld voor de bevestiging. CO2monitoren.nl biedt de oplossing. Wij leveren de juiste CO2 meters, verzorgen de montage en de installatie. Bekijk onze CO2 meters.

Waarom CO2 in scholen meten?

Een goede luchtkwaliteit is van belang voor de vitaliteit van leraren en scholieren. Het is gebleken dat de hoeveelheid CO2 in de lucht in direct verband staat met de hoeveelheid bacteriën/ziektekiemen en fijnstof in de lucht. De CO2-concentratie geeft dus een goede indicatie voor het uitdrukken van de kwaliteit van de lucht (PO Management).

Een teveel aan CO2 in scholen (en dus een slechte luchtkwaliteit) zorgt voor een ongezonde leefomgeving. Dit leidt direct tot mindere prestaties van de aanwezigen. Vermoeidheid, stress, hoofdpijn en uitval staan in direct verband met een ongezond binnenklimaat.

Teveel CO2 uitstoot in scholen

Uit onderzoek blijkt dat er teveel aan CO2 in scholen aanwezig is. In veel klaslokalen ligt het gehalte regelmatig te hoog. Tot zelfs 80% van de basisscholen is het binnenklimaat matig tot slecht. Vooral in oudere scholen wordt slecht geventileerd. Leerlingen brengen de dag door in klaslokalen waar het CO2 gehalte veel te hoog wordt en waar het in de zomer vaak erg warm is. Hierdoor ontstaat er een ongezonde leefomgeving voor de kinderen en de leerkrachten.

5 klachten door teveel CO2 in scholen

Een te hoge CO2 in scholen kan leiden tot de volgende klachten:

 • Vermoeidheid en hoofdpijn
 • Verhoogd risico op astma aanvallen
 • Versterking van Allergieën
 • Keelpijn of droge keel
 • Verspreiding van bacteriën en virussen

Sturen op binnenklimaat in scholen

Het goede nieuws is dat de luchtkwaliteit eenvoudig is te meten met de juiste apparatuur. CO2 meters geven tegenwoordig een heel goed beeld van het binnenklimaat in een ruimte. Wanneer het binnenklimaat op de juiste manier wordt gemeten kunnen hier vaak belangrijke conclusies uit worden getrokken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een lokaal of gymzaal niet genoeg is geventileerd. Of u komt er achter dat het openzetten van een raam op bepaalde tijdstippen al genoeg is om een gezond binnenklimaat te bereiken.

Hoeveel CO2 meters zijn er nodig in een school?

Om een goed totaalbeeld te krijgen van de CO2 situatie in een school is het belangrijk om alle ruimtes afzonderlijk te meten. Ervaring leert dat in vergelijkbare ruimtes zich heel verschillend CO2 niveau kan ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om elke (les)ruimte afzonderlijk te monitoren. Wij raden daarom ook aan om klaslokalen, aula’s, kantines en gangen apart te voorzien van CO2 meters. In de maandelijkse rapportages krijgt u een duidelijk overzicht van de verschillende ruimtes met daarin de behaalde resultaten.

5 voordelen van CO2 in scholen meten

 1. Goed beeld van het binnenklimaat in het schoolgebouw en verschillende klaslokalen
 2. Gerichter ventileren op bepaalde tijdstippen
 3. Direct in kaart of er een luchtventilatiesysteem nodig is
 4. Voldoen aan de Suvis eisen en frisse scholen eisen
 5. Voldoen aan een frisse scholen eis

CO2 in scholen en het coronavirus

Sinds de opkomst van het coronavirus wordt er extra gestuurd op een betere luchtventilatie binnen scholen. Eén van de maatregelen vanuit het RIVM is nu ook om goed te ventileren. Het is ook niet zonder reden geweest dat in het begin van de coronatijd de ramen in het klaslokaal open moesten staan. Zeker omdat veel klaslokalen tegenwoordig nog niet goed worden geventileerd. Een goede ventilatie zorgt voor minder verspreiding van virusdeeltjes.

Coronaverspreiding in scholen

De Amerikaanse RIVM (CDC) geeft aan dat het coronavirus wordt verspreid door aerosolen. Dit zijn kleine vochtige druppels die in de lucht komen door hoesten, niezen, zingen en schreeuwen. Zeker in afgesloten klaslokalen kunnen de uitgestoten aerosolen geen kant op. De deeltjes komen bij andere leerlingen en leerkrachten in de luchtwegen terecht en dit leidt tot coronabesmetting.

Hoge CO2 waarden worden gelinkt aan coronabesmettingen

Druppels aerosolen blijven, afhankelijk van de mate van ventilatie in de ruimte, tot 30 minuten in de lucht hangen. Bij onvoldoende ventilatie stijgt de verontreiniging gestaag doordat een besmet persoon aerosolen blijft uitstoten (artikel UvA). Dit leidt tot meer besmettingen in de betreffende ruimte.

Het lijkt er dus op dat een goed binnenklimaat in een school de verspreiding van corona kan verminderen. Een goede parameter om de kwaliteit van het binnenklimaat te meten is CO2. Het CO2 gehalte in een ruimte is nauwkeurig te monitoren met een CO2 meter. Wanneer de CO2 concentratie onder de 900 ppm (parts per million) blijft is er sprake van goede ventilatie. De kans dat de virusdeeltjes zich opstapelen neemt dan af.

Geïnteresseerd in onze CO2 meetapparatuur?

Offerte aanvragen

CO2 in scholen verlagen door te ventileren

Het verlagen van het ppm getal kan worden tegengegaan door de ramen te openen en goed te ventileren. Nog beter is een ventilatiesysteem in de ruimte met voldoende capaciteit. Hiervoor zijn centrale luchtbehandelingssystemen of decentrale systemen geschikt.

Luchtbehandelingssytemen zijn vaak een grote investering en wat voor systeem is er nu precies nodig? Voordat er een keuze gemaakt gaat worden of er een ventilatiesysteem in de school aangebracht moet worden is het verstandig om te monitoren per klaslokaal.

Tips om CO2 in scholen te verlagen 

 1. Goed luchten: zet altijd een raam op een kier en zet één of twee keer per dag de ramen wijd open
 2. Open ventilatieroosters en zorg dat hier geen zware gordijnen voor hangen
 3. Maak regelmatig ventilatieroosters schoon
 4. Zet ramen wijd open bij veel menselijke activiteit in een ruimte
 5. Kies voor een ventilatiesysteem dat op een CO2 meter is aangesloten

Frisse scholen en CO2 meten

Vanaf 2015 is er een ‘frisse scholen eis’ geschreven door het RVO. Als gemeente of schoolbestuur wil je graag voldoen aan deze frisse scholen eis. Met een gezond binnenklimaat blijven de prestaties van leerlingen en leerkrachten onverstoord.

SUVIS regeling

Sinds 1 oktober 2021 is het opnieuw mogelijk om de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis) aan te vragen. Dit is een subsidie van het RVO voor het monitoren en ventileren in scholen. Het lijkt erop dat er ook voor de komende jaren geld wordt gereserveerd voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

De SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is een regeling die gemeenten kunnen aanvragen om de luchtkwaliteit voor bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Er kan ook een subsidie aangevraagd worden voor scholen die verbouwd worden met als doel het binnenklimaat te verbeteren. Bekijk hier het stappenplan voor het aanvragen van de SUVIS regeling.

Indien een school een SUVIS subsidie ontvangt voor een verbouwing, moet dat leiden tot een maximale CO2 concentratie van 1200 ppm (bij scholen ouder dan 2012) of een concentratie van maximaal 950 ppm bij nieuwere scholen. Een eis is dat dit wordt gemonitord in rapportages met een zogenoemd ‘bewakingssysteem’. De slimme CO2 meters zijn hiervoor geschikt. Na onze installatie kunt u aantonen dat u voldoet aan de SUVIS eisen. U voldoet dan aan de volgende eisen:

 • Real time monitoring van het binnenklimaat (waaronder CO2).
 • Resultaten in een rapportage met in te stellen functies per dag, week en jaar.
 • Inzicht in gebouwverbeteringen t.a.v. het binnenklimaat.

CO2 meters die voldoen aan het bouwbesluit

CO2monitoren.nl biedt verschillende CO2 meters aan die geschikt zijn voor de eisen van het bouwbesluit. Alle producten die wij aanbieden kunnen realtime monitoren zodat er altijd een beeld is van de luchtkwaliteit in een school om dat moment. Daarnaast worden onze producten gekoppeld aan een uitgebreid, maar overzichtelijk, rapportagesysteem. Daarin kunnen diverse parameters worden ingesteld zodat u periodiek de juiste rapporten toegestuurd krijgt. U kunt op deze manier aantonen dat u voldoet aan de juiste eisen wat betreft het meten van het binnenklimaat in de school.

 • Real time monitoring van het binnenklimaat (waaronder CO2).
 • Resultaten in een rapportage met in te stellen functies per dag, week en jaar.
 • Inzicht in gebouwverbeteringen t.a.v. het binnenklimaat.

CO2 meter met stoplichtfunctie

Een eis van de SUVIS is ‘realtime monitoring’ van het binnenklimaat. Dat houdt in dat de lucht in een klaslokaal constant moet worden gemeten. Daarnaast moet er op elk moment een indicatie zijn van de CO2 waardes op dat moment. Het is wat overdreven om constant alle waardes van een lokaal in te moeten zien en daarom is de stoplichtindicatie ontwikkeld. Aan de hand van de groene, oranje of rode kleur heeft u direct inzicht in de mate van CO2 in de ruimte op dat moment. Realtime monitoring dus. Aan de hand daarvan kunnen er direct ventilatiemaatregelen worden getroffen.

De grenzen van de stoplichtfunctie zijn zelf handmatig in te stellen. De meest logische keuze is om groen tot 800 ppm, oranje tot 1200 ppm en rood boven de 1200 ppm in te stellen.

Laat uw CO2 meters door ons installeren en monteren

CO2monitoren.nl helpt u om te beginnen met CO2 meten. U kunt bij ons de montage en installatie meenemen in de aanvraag. U ontvangt een all-in offerte om direct te beginnen met CO2 monitoren. En dat volgens de juiste eisen van het bouwbesluit. We zetten alle kosten voor u op een rij en voeren alles zelf uit; montage, installatie en het verzorgen van een verbinding (via WiFi of KPN LoRa). Daarnaast koppelen we rapportagesystemen en bieden we ondersteuning. De kosten voor de montage en de connectie van de CO2 meters kunt u ook meenemen in de SUVIS aanvraag.

Contact opnemen
adminCO2 in scholen